Lawrlwythiadau

Dogfennau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho:

Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Amdanom CCYSAGauC

Yn ganolog i waith CCYSAGauC y mae prif gyfarfodydd tymhorol y Gymdeithas, sy'n cael eu mynychu gan gynrychiolwyr y 22 CYSAG yng Nghymru. Mae'r cyfarfodydd yn darparu fforwm effeithiol ar gyfer cyflwyno, trafod, ac ymateb i faterion sy'n berthnasol i addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. Mae gwaith y Gymdeithas yn cael ei gynorthwyo a'i alluogi, hefyd, gan Bwyllgor Gwaith sy'n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, fel rheol cyn prif gyfarfodydd y Gymdeithas.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn cynnwys:


 • Parch Edward Evans (Cadeirydd, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Ms Gill Vaisey (Is-Gadeirydd, Sir Fynwy)
 • Mr Phil Lord (Y cyn-Cadeirydd diweddaraf, Sir y Fflint)
 • Ms Paula Webber (Ysgrifennydd, Rhondda Cynon Taf)
 • Ms Libby Jones (Ysgrifennydd Cynorthwyol/Swyddog Cyswllt Llywodraeth
 •      Cymru, Wrecsam) 
 • Mr John Mitson (Trysorydd, CYSAG Powys)
 • Ms Bethan James (cynrychiolydd PYCAG)
        Cllr Ernie Galsworthy (Merthyr Tudful)
        Mr Matthew Maidment (Rhondda Cynon Taf)
        Ms Mary Parry (Sir Gaerfyrddin)
        Mr Huw Stephens (Casnewydd)
        Ms Alison Lewis (Abertawe)
        Parch Ddr Tania ap Sion (Wrecsam)
        
        Cynrychiolwyr CCYSAGauC ar bwyllgorau eraill:
 • EFTRE (Fforwm Ewropeaidd Athrawon AG): Mr Phil Lord
 • Rhwydwaith Rhyng-Ffydd y DU: Mr Phil Lord
 • Cyngor AG: Ms Gill Vaisey