Lawrlwythiadau

Dogfennau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho:

Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Amdanom CCYSAGauC

Yn ganolog i waith CCYSAGauC y mae prif gyfarfodydd tymhorol y Gymdeithas, sy'n cael eu mynychu gan gynrychiolwyr y 22 CYSAG yng Nghymru. Mae'r cyfarfodydd yn darparu fforwm effeithiol ar gyfer cyflwyno, trafod, ac ymateb i faterion sy'n berthnasol i addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. Mae gwaith y Gymdeithas yn cael ei gynorthwyo a'i alluogi, hefyd, gan Bwyllgor Gwaith sy'n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, fel rheol cyn prif gyfarfodydd y Gymdeithas.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn cynnwys:


 • Parch Edward Evans (Cadeirydd, Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Ms Rachel Samuel (Is-Gadeirydd)
 • Gwag (Y cyn-Cadeirydd diweddaraf, Sir y Fflint)
 • Ms Alice Parry (Ysgrifennydd)
 • Ms Paula Webber (Y cyn-Ysgrifennydd diweddaraf, Rhondda Cynon Taf)
 • Ms Libby Jones (Ysgrifennydd Cynorthwyol/Swyddog Cyswllt Llywodraeth
 •      Cymru, Wrecsam, cynrychiolydd PYCAG) 
 • Mr John Mitson (Trysorydd, CYSAG Powys)
 • Ms Alison Lewis (Abertawe)
 • Mr Matthew Maidment (Rhondda CynoMs Mary Parry (Sir Gaerfyrddin)
 • Ms Marged Williams / Ms Lucy Grant
 • Parch Ddr Tania ap Sion (Wrecsam)
 •  Ms Kathy Riddick (Blaenau Gwent)
 • Mr Andrew Jones
       
        Cynrychiolwyr CCYSAGauC ar bwyllgorau eraill:
 • EFTRE (Fforwm Ewropeaidd Athrawon AG): Ms Gill Vaisey
 • Rhwydwaith Rhyng-Ffydd y DU:
 • Cyngor AG: Ms Gill Vaisey, Paula Webber, Tania ap Sion