Lawrlwythiadau

Dogfennau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho:

Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Amdanom CCYSAGauC

Yn ganolog i waith CCYSAGauC y mae prif gyfarfodydd tymhorol y Gymdeithas, sy'n cael eu mynychu gan gynrychiolwyr y 22 CYSAG yng Nghymru. Mae'r cyfarfodydd yn darparu fforwm effeithiol ar gyfer cyflwyno, trafod, ac ymateb i faterion sy'n berthnasol i addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. Mae gwaith y Gymdeithas yn cael ei gynorthwyo a'i alluogi, hefyd, gan Bwyllgor Gwaith sy'n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, fel rheol cyn prif gyfarfodydd y Gymdeithas.

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn cynnwys:


  • Parch Edward Evans (Cadeirydd, Pen-y-bont ar Ogwr)
  • Ms Alison Lewis (Is-Gadeirydd dros dro, Abertawe)
  • Gwag (Y cyn-Cadeirydd diweddaraf, Sir y Fflint)
  • Ms Paula Webber (Ysgrifennydd, Rhondda Cynon Taf)
  • Ms Libby Jones (Ysgrifennydd Cynorthwyol/Swyddog Cyswllt Llywodraeth
  •      Cymru, Wrecsam, cynrychiolydd PYCAG) 
  • Mr John Mitson (Trysorydd, CYSAG Powys)
        Mr Matthew Maidment (Rhondda CynoMs Mary Parry (Sir Gaerfyrddin)
        Mr Huw Stephens (Casnewydd)
        Parch Ddr Tania ap Sion (Wrecsam)
        Ms Kathy Riddick (Blaenau Gwent)
        
        Cynrychiolwyr CCYSAGauC ar bwyllgorau eraill:
  • EFTRE (Fforwm Ewropeaidd Athrawon AG): Ms Gill Vaisey
  • Rhwydwaith Rhyng-Ffydd y DU:
  • Cyngor AG: Ms Gill Vaisey, Paula Webber, Tania ap Sion