Cysylltu ni

Rydym yn hapus i ateb eich ymholiadau mewn perthynas ag unrhyw agwedd ar CYSAGauC. Cysylltwch ni drwy ffn, llythyr neu e-bost, ac fe gysylltwn chi cyn gynted ag y gallwn.

  Ysgrifennydd:

          Ms Alice Parry
         
           Cadeirydd:

  • Parchg Ganon Edward J Evans
   Email: ejevans972@btinternet.com
   Ffn:  01656 655511 / 07968 044583
   Cyfeiriad:  15 St Andrews Road, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 1RX