Lawrlwythiadau  

  •  
  • Cyfarfod y CYSAGauC, 26 Mawrth 2019, Caerdydd:  
     Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y 22 CYSAG, sy'n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

Cyfarfod nesaf

  • Dyddiad:  26 Mawrth 2019
  • Amser:    10.30 (coffi o 10.00)
  • Lleoliad:
  • Tref:        Caerdydd

Lawrlwythiadau hyn i fynd gyda chi:  

  


Archif y cyfarfodydd diweddar

Mae'r rhain yn set o bapurau ar gyfer pob un o'r cyfarfodydd dros y flwyddyn ddiwethaf:


6 Gorffennaf 2018, Llangefni

9 Mawrth 2018 Abertawe

10 Tachwedd 2017 Pen-y-bont ar Ogwr

7 Gorffennaf 2017
  •  23 Mehefin 2016
  •  8 Mawrth 2016