Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y 22 CYSAG, sy'n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

Cyfarfod nesaf

Lawrlwythiadau hyn i fynd gyda chi:  

  


Archif y cyfarfodydd diweddar

Mae'r rhain yn set o bapurau ar gyfer pob un o'r cyfarfodydd dros y flwyddyn ddiwethaf:

9 Mawrth 2018 Abertawe

10 Tachwedd 2017 Pen-y-bont ar Ogwr

7 Gorffennaf 2017
  •  23 Mehefin 2016
  •  8 Mawrth 2016