Lawrlwythiadau  


Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar-lein mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol o ran coronafirws yng Nghymru. Mae CCYSAGauC yn cyfathrebu CYSAGau ynghylch datblygiadau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.


Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y 22 CYSAG, sy'n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

Cyfarfod nesaf

Mae cyfarfodydd wedi’u gohirio mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol o ran coronafirws yng Nghymru. Mae CCYSAGauC yn cyfathrebu CYSAGau ynghylch datblygiadau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
  • Dyddiad: Cyfarfod Gwanwyn (i'w gadarnhau) 
  • Amser:
  • Lleoliad:
  • Tref:

Lawrlwythiadau hyn i fynd gyda chi:  Gweler 'Lawrlwythiadau'

 

Archif y cyfarfodydd diweddar

Mae'r rhain yn set o bapurau ar gyfer pob un o'r cyfarfodydd dros y flwyddyn ddiwethaf:

7 Hydref 2020 (CCB)

17 Mawrth, 2020, Merthyr Tudful

Mae'r cyfarfod hwn wedi'i' ganslo oherwydd y coronafirws.

21 Tachwedd 2019, Aberaeron

26 March 2019, Caerdydd

20 Tachwedd 2018, Llanilltud Fawr


6 Gorffennaf 2018, Llangefni

9 Mawrth 2018 Abertawe

10 Tachwedd 2017 Pen-y-bont ar Ogwr

7 Gorffennaf 2017
  •  23 Mehefin 2016
  •  8 Mawrth 2016