Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y 22 CYSAG, sy'n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

Cyfarfod nesaf

  • Dyddiad:  Dydd Gwener, 9 Mawrth 2018
  • Amser:    10.30 (coffi o 10.00)
  • Lleoliad:  yn Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig Cyngor Abertawe SA1 3SN
  • Tref:        Abertawe
  • Map

Lawrlwythiadau hyn i fynd gyda chi:    


Archif y cyfarfodydd diweddar

Mae'r rhain yn set o bapurau ar gyfer pob un o'r cyfarfodydd dros y flwyddyn ddiwethaf:

  •  23 Mehefin 2016
  •  8 Mawrth 2016