Prosiectau

Mae gan CCYSAGauC ran mewn llawer o brosiectau sy'n cynorthwyo ac yn hybu addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. 

    Mae'r prosiectau mawr y mae CCYSAGauC wedi cymryd rhan ynddynt yn ddiweddar yn cynnwys:

    Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r deunydd hwn, cysylltwch ni.