Lawrlwythiadau

Arolwg CYSAGau a'r Gymuned Leol (98Kb), er gwybodaeth yn unig.

Adroddiad ar yr Arolwg

Os nad oes meddalwedd ‘Adobe Reader’ gennych ar gyfer dogfennau PDF, mae ar gael AM DDIM yma.

Get Adobe Reader here for FREE

Prosiectau

Arolygon

CYSAGau a'r Gymuned Leol

Mae CCYSAGauC wedi cynnal arolwg ynglŷn ChYSAGau a'r Gymuned Leol, sy'n cynnwys y cyfan o'r 22 CYSAG yng Nghymru. Gallwch lawrlwytho'r holiadur oddi yma.

Nod yr arolwg yw galluogi CCYSAGauC i fapio'r cydberthnasau rhwng CYSAGau a'u cymunedau lleol drwy gyfosod a rhannu gwybodaeth, profiadau, ac ymarferiad mewn perthynas phedwar maes penodol:
  • Cynrychiolaeth CYSAGau ar Bwyllgorau A (enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill a'u henwadau)
  • Cynrychiolwyr cyfetholedig CYSAGau
  • Perthynas CYSAGau ag enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill a'u henwadau
  • a chysylltiadau CYSAGau mudiadau rhyng-ffydd lleol a mentrau rhyng-ffydd lleol eraill.

Mae adroddiad llawn sy'n manylu ar ganlyniadau'r arolwg ar gael. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r deunydd hwn, cysylltwch ni.