ENG

Meysydd llafur cytûn

Ein nod yw cyfosod y meysydd llafur cytûn ar gyfer addysg grefyddol, a threfnu eu bod ar gael ar y wefan hon i’r cyfan o’r 22 CYSAG yng Nghymru.
Ar hyn o bryd, mae’r meysydd llafur cytûn canlynol ar gyfer addysg grefyddol ar gael ar ffurf electronig:

Abertawe
Blaenau Gwent
Bro Morgannwg
Caerdydd
Caerffili
Caerfyrddin
Casnewydd
Castell-nedd (Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer AG)
Ceredigion
Conwy
Gwynedd (Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer AG)
Merthyr Tudful
Penybont
Powys (Meysydd llafur cytûn Caerfyrddin)
Rhondda Cynon Taf
Sir Benfro
Sir Ddinbych
Sir Fynwy
Sir y Fflint
Torfaen
Wrecsam (Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer AG)
Ynys Mon (Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer AG)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y deunyddiau plîs, cysylltwch â ni.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.