ENG

Prosiectau & Digwyddiadau

Mae gan CCYSAGauC ran mewn llawer o brosiectau sy’n cynorthwyo ac yn hybu addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru.

  • Dysgu proffesiynol i gefnogi Crefydd, gwerthoedd a moeseg yn y Cwricwlwm  i Gymru.

Mae’r prosiectau mawr y mae CCYSAGauC wedi cymryd rhan ynddynt yn ddiweddar yn ein Archif Prosiectau a Digwyddiadau:

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.