ENG

Prosiectau & Digwyddiadau

Mae gan CCYSAGauC ran mewn llawer o brosiectau sy’n cynorthwyo ac yn hybu crefydd, gwerthoedd a moeseg / addysg grefyddol ac addoli ar y cyd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys:

Mae’r prosiectau mawr y mae CCYSAGauC wedi cymryd rhan ynddynt yn ddiweddar yn ein Archif Prosiectau a Digwyddiadau:

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.