ENG

Bagloriaeth Newydd Cymru ac Addysg Grefyddol

Yn ddiweddar cynhaliodd CCYSAGauC arolwg ‘Bagloriaeth Newydd Cymru ac AG’
a lenwyd gan 17 o’r 22 CYSAG yng Nghymru.

Nod yr arolwg oedd galluogi CCYSAGauC i fapio sut mae ysgolion wedi llwyddo i
roi’r cymhwyster newydd ar waith yn eu lleoliad unigol, ac a yw Bagloriaeth Cymru
wedi cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar addysg grefyddol mewn ysgolion ledled
Cymru, drwy gasglu a rhannu gwybodaeth, profiadau, ac ymarfer.

Mae adroddiad sy’n manylu ar ganfyddiadau cychwynnol yr arolwg ar gael bellach.

Bydd y dudalen hon yn cael ei gyfieithu yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y deunyddiau plîs, cysylltwch â ni.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.