ENG

Cynhadledd CCYSAGauC 2024

Nod Cynhadledd CCYSAGauC 2024 (mewn partneriaeth â PYCAG) yw:

  • dathlu crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) yn y Cwricwlwm i Gymru;
  • darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol sylweddol i’n CYSau a’u hysgolion;
  • cynnig cyfleoedd i godi a thrafod materion sy’n wirioneddol bwysig i CGM yng Nghymru;
  • gwneud cysylltiadau a rhannu mewnwelediadau ledled Cymru.

Mae Cynhadledd CCYSAGC 2024 yn cynnwys Dydd y Gynhadledd (dydd Iau, 13 Mehefin
2024), a chyfres o seminarau (cyn ac ar ôl Dydd y Gynhadledd ac ar-lein).

Mae’r rhain i gyd yn rhad ac am ddim i GYSau sy’n aelodau o GCYSAGauC ac ymarferwyr yn eu
hawdurdodau lleol.

Dydd y Gynhadledd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2024

Lleoliad: Wrecsam

Prif siaradwr:

Lynne Neagle AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Yr Athro Graham Donaldson

Y Gwir Barchedig Mary Stallard


Cyfres Seminarau Cynhadledd

Mae adnoddau’r Gynhadledd i’w defnyddio gan CYSau sy’n aelodau o Gymdeithas CYSAGau Cymru a’u hysgolion a’u lleoliadau yn unig.

Seminar 1 (23.04.24)
Cyflwyniad i GYS / GYSAG: Beth sydd angen i chi ei wybod?
Donna Graves and Hayley Jones

Seminar 2 (30.04.24)
Sut olwg sydd ar GGM yn y lleoliad blynyddoedd cynnar?
Sue Hughes and Libby Jones

Seminar 3 (07.05.24)
Datblygu empathi trwy stori yn y lleoliad meithrin
Phil Lord

Seminar 4 (14.05.24)
Agweddu at gynllunio CGM: Gan ystyried y Canllawiau ar GGM Libby Jones

Seminar 5 (21.05.24)
Materion sensitif yn RVE: Gwrthdaro
Josh Dubell

Bydd manylion seminar ‘ol-gynhadledd’ ar gael yn fuan

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.