CYM

Cynhadledd CCYSAGauC 2024

Nod Cynhadledd CCYSAGauC 2024 (mewn partneriaeth â PYCAG) yw:

  • dathlu crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) yn y Cwricwlwm i Gymru;
  • darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol sylweddol i’n CYSau a’u hysgolion;
  • cynnig cyfleoedd i godi a thrafod materion sy’n wirioneddol bwysig i CGM yng Nghymru;
  • gwneud cysylltiadau a rhannu mewnwelediadau ledled Cymru.

Mae Cynhadledd CCYSAGC 2024 yn cynnwys Dydd y Gynhadledd (dydd Iau, 13 Mehefin
2024), a chyfres o seminarau (cyn ac ar ôl Dydd y Gynhadledd ac ar-lein).

Mae’r rhain i gyd yn rhad ac am ddim i GYSau sy’n aelodau o GCYSAGauC ac ymarferwyr yn eu
hawdurdodau lleol.

Dydd y Gynhadledd

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2024

Lleoliad: Wrecsam

Prif siaradwr: Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg a Addysg

Archebu yn agor yn fuan.

Cyfres Seminarau Cynhadledd

Dyddiadau: seminarau cyn ac ar ôl y gynhadledd

Lleoliad: Ar-lein


Rhaglen seminarau ac archebu yn agor yn fuan.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.