ENG

WASACRE Conference 2024
Ar-Alw

Nod Cynhadledd CCYSAGauC 2024 (mewn partneriaeth â PYCAG) yw:

  • dathlu crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) yn y Cwricwlwm i Gymru;
  • darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol sylweddol i’n CYSau a’u hysgolion;
  • cynnig cyfleoedd i godi a thrafod materion sy’n wirioneddol bwysig i CGM yng Nghymru;
  • gwneud cysylltiadau a rhannu mewnwelediadau ledled Cymru.

Mae Cynhadledd CCYSAGC 2024 yn cynnwys Dydd y Gynhadledd (dydd Iau, 13 Mehefin
2024), a chyfres o seminarau (cyn ac ar ôl Dydd y Gynhadledd ac ar-lein).

Mae’r rhain i gyd yn rhad ac am ddim i GYSau sy’n aelodau o GCYSAGauC ac ymarferwyr yn eu
hawdurdodau lleol.

Lleisiau’r gynhadledd: Cynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC, 13 Mehefin 2024

Mynychwyr yn rhannu eu profiadau yng Nghynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC ym Mhrifysgol Wrecsam ar 13 Mehefin 2024.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle, (Cynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC, 13 Mehefin 2024)

Lynne Neagle MS yn siarad yng Nghynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC, 13 Mehefin 2024, Prifysgol Wrecsam.

Ffilm Dydd y Gynhadledd: Cynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC, 13 Mehefin 2024

Recordiadau o Gynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC ar 13 Mehefin 2024 ym Mhrifysgol Wrecsam.

Yr Athro Graham Donaldson – ‘The Values Imperative’ ac arwyddocâd CGM yn y Cwricwlwm i Gymru

Yng Nghynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC (13 Mehefin 2024) mae’r Athro Graham Donaldson yn siarad am yr heriau sy’n wynebu addysg a phobl ifanc heddiw, a pham mae’r Cwricwlwm i Gymru a Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) mor bwysig.

Esgob Llandaf, y Gwir Barchedig Mary Stallard – Arwyddocâd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) i bobl ifanc yng Nghymru

Yng Nghynhadledd Genedlaethol CGM CCYSAGauC (13 Mehefin 2024), mae’r Gwir Barchedig Mary Stallard, Esgob Llandaf yn siarad am Arwyddocâd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) i bobl ifanc yng Nghymru.

Rhagflas ffilm Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) (CCYSAGC)

Y rhaghysbyseb ar gyfer y ffilm hyrwyddo Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) a ariennir gan CCYSAGauC.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.