ENG

Cyfarfod nesaf

Bydd y cyfarfod CCYSAGauC nesaf ar:

  • Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Mehefin 2021
  • Amser: 10.15 – 13.30
  • Lleoliad: Ar-lein (Microsoft Teams)

Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y 22 CYSAG, sy’n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.