ENG

Cyfarfod nesaf

Bydd y cyfarfod CCYSAGauC nesaf ar:

  • Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Hydref 2023
    Amser: 10.30 – 13.00
    Lleoliad: Ar-lein (Zoom) (RCT)

Cyfarfodydd

Mae CCYSAGauC yn cynnal cyfarfodydd bob tymor; mae gan bob CYS / CYSAG yr hawl i anfon hyd at bedwar cynrychiolydd. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ein CYSau / CYSAGau, sy’n croesawu un o gyfarfodydd y Gymdeithas bob saith mlynedd, gan alluogi aelodau CYSAU /CYSAGau o bob rhan o Gymru i ddod yn ymwybodol o arbenigrwydd rhanbarthol a mentrau lleol ochr yn ochr ag agenda cenedlaethol y Gymdeithas.

This website uses cookies to ensure you get the best experience whilst on our website.